Ygtybarly süýümli aýna zawody bolan CQDJ, güýçli we ygtybarly kompozitleri talap edýän pudaklaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli aýna süýümli materiallar bilen üpjün edýär.

süýümli aýna aýlaw, süýümli aýna mat, süýümli aýna mata, süýümli aýna dokalan aýlaw, süýümli aýna çybyk, süýümli aýna arka, süýümli aýna turba, rezin, uglerod süýümi we ş.m.

1

BIZ hakda

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.”

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.” senagaty we söwdany birleşdirýän hususy kärhana.süýümli aýna, süýümli aýna matasy, süýümli aýna mata, süýümli aýna mata, dogralan ýüpler, uglerod süýümi mata, aramid süýümli mata, rezin, süýümli aýna çybyk, süýümli aýna arka, süýümli aýna turbalar we beýleki FRP profilleri ýaly birmeňzeş materiallary we emele gelenleri satýar.Kompaniýanyň üç nesli “Bütewilik, innowasiýa, sazlaşyk we Win-win” hyzmat ýörelgesine eýerip, 50 ýyldan gowrak ösüş toplady we doly bir bitewi satyn almalar we toplumlaýyn çözgüt hyzmat ulgamyny döretdi.Kompaniýanyň 289 işgäri we ýyllyk satuwy 300-700 million ýuana.

Has giňişleýin gör

Önümiň görkezilmegi

Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

süýümli aýna ýorgan

süýümli aýna ýorgan

Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

Elektron aýna süýümli aýna köp görnüşli mata

Elektron aýna süýümli aýna köp görnüşli mata

Fiberglas tikilen mat bilen üpjün ediji zawodyň göni satuwy

Fiberglas tikilen mat bilen üpjün ediji zawodyň göni satuwy

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy öndürijiler

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy öndürijiler

Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

Fiberglas c kanal grp gurluş görnüşi

Fiberglas c kanal grp gurluş görnüşi

Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

süýümli aýna ýorgan

süýümli aýna ýorgan

Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

Elektron aýna süýümli aýna köp görnüşli mata

Elektron aýna süýümli aýna köp görnüşli mata

Fiberglas tikilen mat bilen üpjün ediji zawodyň göni satuwy

Fiberglas tikilen mat bilen üpjün ediji zawodyň göni satuwy

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy öndürijiler

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy öndürijiler

Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

Fiberglas c kanal grp gurluş görnüşi

Fiberglas c kanal grp gurluş görnüşi

Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

Polipropilen PP granulalary material plastmassa üpjün ediji

Polipropilen PP granulalary material plastmassa üpjün ediji

3303 Gel palto rezin Suw himiki poslama garşylyk

3303 Gel palto rezin Suw himiki poslama garşylyk

1102 Gel palto rezin izoftal turşusynyň görnüşi

1102 Gel palto rezin izoftal turşusynyň görnüşi

33 Gel palto rezin ýokary mehaniki güýç Gowy berklik

33 Gel palto rezin ýokary mehaniki güýç Gowy berklik

HCM-1 Winil Ester aýna çüýşesi

HCM-1 Winil Ester aýna çüýşesi

711 Winil Ester Resin frp epoksi ýokary temp bisfenol-a

711 Winil Ester Resin frp epoksi ýokary temp bisfenol-a

MFE 770 Winil Ester Resin Bisfenol A görnüşli epoksi

MFE 770 Winil Ester Resin Bisfenol A görnüşli epoksi

Ortofaliki doýmadyk poliester rezin

Ortofaliki doýmadyk poliester rezin

Doldurylmadyk poliester rezin öndürijileri

Doldurylmadyk poliester rezin öndürijileri

Frp üçin doýmadyk poliester rezin

Frp üçin doýmadyk poliester rezin

Aç-açan epoksi rezin arassa otag temperaturasynyň bejergisi we pes ýapyşyk

Aç-açan epoksi rezin arassa otag temperaturasynyň bejergisi we pes ýapyşyk

Uglerod süýümli plastinka 3k 8mm Işledilen 2mm

Uglerod süýümli plastinka 3k 8mm Işledilen 2mm

Reňkli uglerod süýümi turbasynyň pes dykyzlygy we ýeňil agramy

Reňkli uglerod süýümi turbasynyň pes dykyzlygy we ýeňil agramy

Uglerod Aramid Gibrid Kevlar Mata Twill we Düz

Uglerod Aramid Gibrid Kevlar Mata Twill we Düz

Uglerod süýümli mata 6k 3k

Uglerod süýümli mata 6k 3k

Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

Süýümli aýna galyndy çykaryjy mum

Süýümli aýna galyndy çykaryjy mum

Termosetting rezin bejeriş serişdesi

Termosetting rezin bejeriş serişdesi

Doldurylmadyk poliester rezin üçin tizlendiriji kobalt oktoaty

Doldurylmadyk poliester rezin üçin tizlendiriji kobalt oktoaty

Önümçilik liniýasynyň ekrany

 • Mineral çig mal

  Mineral çig mal

 • Eritmek

  Eritmek

 • Surat çekmek

  Surat çekmek

 • Bukja

  Bukja

 • Gaplamak üçin gap

  Gaplamak üçin gap

 • Ingel

  Ingel

 • Formasiýa prosesi

  Formasiýa prosesi

 • Heselimleýji ýerleşdirmek we guratmak

  Heselimleýji ýerleşdirmek we guratmak

 • Rolling

  Rolling

 • Bukja

  Bukja

 • Surat çekmek

  Surat çekmek

 • Dokma

  Dokma

 • Bukja

  Bukja

 • Bukja

  Bukja

 • Surat çekmek

  Surat çekmek

 • Surat çekmek

  Surat çekmek

 • Dokma

  Dokma

 • Paket (ýarym taýýar önümler - müşderiniň isleglerine görä ýelimlenip bilner)

  Paket (ýarym taýýar önümler - müşderiniň isleglerine görä ýelimlenip bilner)

img_04

OEM / ODM

Customöriteleşdirilen süýümli aýna önümlerini gözleýärsiňizmi?Dogry ýere geldiň!Biziň kompaniýamyz, süýümli aýna aýlawy, süýümli aýna matasy, süýümli aýna mata, süýümli aýna mata, süýümli aýna çybyk, süýümli aýna arka we beýleki birleşdirilen önümler ýaly süýümli aýna önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.Pikirleriňizi durmuşa geçirmäge taýyn tejribeli inersenerler we ökde hünärmenler toparymyz bar.Simpleönekeý prototip bolsun ýa-da çylşyrymly dizaýn bolsun, muny amala aşyrmak üçin tejribämiz we çeşmelerimiz bar.Taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize ýüz tutuň!

Has giňişleýin gör
 • OEM / ODM OEM / ODM

  OEM / ODM

  Customöriteleşdirilen süýümli aýna önümlerini gözleýärsiňizmi?Dogry ýere geldiň!Biziň kompaniýamyz, süýümli aýna aýlawy, süýümli aýna matasy, süýümli aýna mata, süýümli aýna mata, süýümli aýna çybyk, süýümli aýna arka we beýleki birleşdirilen önümler ýaly süýümli aýna önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.Pikirleriňizi durmuşa geçirmäge taýyn tejribeli inersenerler we ökde hünärmenler toparymyz bar.Simpleönekeý prototip bolsun ýa-da çylşyrymly dizaýn bolsun, muny amala aşyrmak üçin tejribämiz we çeşmelerimiz bar.Taslamaňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu gün bize ýüz tutuň!

 • Özbaşdaklaşdyrma Özbaşdaklaşdyrma

  Özbaşdaklaşdyrma

  Kompaniýamyzda, her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklarynyň we talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Şonuň üçin aýratynlyklaryňyza laýyklaşdyrylan süýümli aýna çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz, takyk zerurlyklaryňyza laýyk gelýän süýümli aýna önümlerini dizaýn etmek, ösdürmek we öndürmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.Materiallary saýlamakdan tä ahyrky täsirlere çenli her jikme-jikliklere üns berilmegini üpjün ederis.Hususylaşdyrma hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

 • Hyzmatlaryň giňişleýin toplumy: Hyzmatlaryň giňişleýin toplumy:

  Hyzmatlaryň giňişleýin toplumy:

  Fiberglas üçin bir nokatly hyzmat, ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli hyzmatlary hödürlemeli.Bu süýümli aýnadan rezine çenli, şeýle hem süýümli aýnadan taýýar önümler we esbaplar.Bu hyzmatlaryň hemmesini bir üçegiň aşagynda saklamak, köp üpjün edijiler bilen utgaşmagyň zerurlygy bolmazdan wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

 • Hyzmatlaryň giňişleýin toplumy Hyzmatlaryň giňişleýin toplumy

  Hyzmatlaryň giňişleýin toplumy

  Fiberglas üçin bir nokatly hyzmat, ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli hyzmatlary hödürlemeli.Bu süýümli aýnadan rezine çenli, şeýle hem süýümli aýnadan taýýar önümler we esbaplar.Bu hyzmatlaryň hemmesini bir üçegiň aşagynda saklamak, köp üpjün edijiler bilen utgaşmagyň zerurlygy bolmazdan wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlaýar.

 • Custörite çözgütler Custörite çözgütler

  Custörite çözgütler

  Süýümli aýna üçin bir nokatly hyzmat, çözgütlerini aýratyn talaplaryňyza laýyklaşdyrmagy başarmalydyr.Özboluşly zerurlyklaryňyza düşünmek we taslamaňyza şahsy çemeleşmäni ösdürmek üçin olar bilen ýakyndan işleşmeli.Bu, anketaňyza doly laýyk gelýän çözgüt alýandygyňyzy aňladýar.

 • Hil kepilligi Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  Süýümli aýna üçin bir nokatly hyzmat bilen, prosesiň dowamynda hiliň barlagyna garaşyp bilersiňiz.Dogry materiallary saýlamakdan başlap, takyk önümçiligi üpjün etmek üçin abraýly üpjün ediji, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän önümleri eltip bermek üçin berk hil gözegçilik çäreleri görer.

 • Tejribeli topar Tejribeli topar

  Tejribeli topar

  Fiberglas üçin bir nokatly hyzmatda hünärmenlere maslahat we ýol görkezip biljek tejribeli we bilimli topar bolmaly.Soraglaryňyza jogap berip, bu ugurdaky soňky tendensiýalar we tehnologiýalar barada düşünje hödürlemeli.

 • Bäsdeşlik bahasy Bäsdeşlik bahasy

  Bäsdeşlik bahasy

  Netijede, süýümli aýna üçin bir nokatly hyzmat aç-açan we öňdebaryjy bäsdeşlik nyrhlaryny hödürlemeli.Gizlin tölegler ýa-da garaşylmadyk ýagdaýlar bilen, prosesiň her tapgyrynda çekilýän çykdajylara anyk düşünip bilmeli.Bu, býudjetiňizi has netijeli meýilleşdirmäge we garaşylmadyk çykdajylardan gaça durmaga kömek edýär.

img

Senagat programmalary

 • Eritmek
 • Elektrik we elektronika
 • Aerokosmos
 • Gurluşyk we gurluşyk
 • Sport we dynç alyş
 • Ulag
 • Ulag
 • Gurluşyk we gurluşyk
 • Energetika
 • Eritmek Eritmek

  Eritmek

 • Elektrik we elektronika Elektrik we elektronika

  Elektrik we elektronika

 • Aerokosmos Aerokosmos

  Aerokosmos

 • Gurluşyk we gurluşyk Gurluşyk we gurluşyk

  Gurluşyk we gurluşyk

 • Sport we dynç alyş Sport we dynç alyş

  Sport we dynç alyş

 • Ulag Ulag

  Ulag

 • Ulag Ulag

  Ulag

 • Gurluşyk we gurluşyk Gurluşyk we gurluşyk

  Gurluşyk we gurluşyk

 • Energetika Energetika

  Energetika

Özbaşdaklaşdyrma

Kompaniýamyzda, her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklarynyň we talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Şonuň üçin aýratynlyklaryňyza laýyklaşdyrylan süýümli aýna çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz, takyk zerurlyklaryňyza laýyk gelýän süýümli aýna önümlerini dizaýn etmek, ösdürmek we öndürmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.Materiallary saýlamakdan tä ahyrky täsirlere çenli her jikme-jikliklere üns berilmegini üpjün ederis.Hususylaşdyrma hyzmatlarymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Biz bilen habarlaşyň

Habarlar we wakalar

 • Boşadyjy mumy ulanmak

  Boşadyjy mumy ulanmak

  Galyndy mumy, “Release mum” ýa-da “Demolding mum” diýlip hem atlandyrylýar, bu ýeňilleşdirmek üçin döredilen ýöriteleşdirilen mum formulasydyr ...

 • CQDJ abraýly Russiýa sergisinde üstünlik gazandy

  CQDJ Garners Succ ...

  Kompozit pudagynda öňdebaryjy güýç bolan “Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.”, meşhur “Composite-Expo h” -de innowasiýa edermenligini görkezdi ...

 • Oba hojalygynda giňden ulanylýan süýümli aýna çybyklar

  Süýümli aýna çybyklar W ...

  Süýümli aýna çybyklary süýümli aýnadan we rezinden ýasalýar.Aýna süýümleri adatça kremniniň çägesinden, hek daşyndan ýasalýar ...

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň