Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
DJFHCL-1
DJFHCL-2
DJFHCL-3

önüm

Keramiki önümler üçin ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli çig mal bilen tanyşdyrýar.

 • hemmesi
 • Fiberglas
 • Resin
 • Uglerod süýümi
 • Aramid süýümli mata
 • Galyndy mumy
 • Kömekçi

taslamalarymyz

Ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli

 • Elektron anakart programmasy
 • turbageçiriji
 • şemal
 • epoksi rezin programmasy
 • süýümli aýna mesh
 • süýümli aýna goşundy (6)

biz hakda

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.” senagaty we söwdany birleşdirýän hususy kärhana.birleşdirilen materiallary we emele gelenleri satýar.Kompaniýanyň üç nesli 50 ýyldan gowrak wagt toplady we “Bütewilik, innowasiýa, sazlaşyk we Win-win” hyzmat ýörelgesine eýerip, bir bitewi satyn almalary we toplumlaýyn çözgüt hyzmat ulgamyny döretdi.Kompaniýanyň 289 işgäri we ýyllyk satuwy 300-700 million ýuana.

has giňişleýin gör
_20220315175254
 • 1980

  Bellenen ýyl
 • 2100

  taslamalary tamamlandy
 • 98million

  Ualyllyk satuw
 • 125

  Countriesurtlar

Habarlarymyz

 • habarlar

  Kompozit materiallary berkitmek üçin aýna süýümleriniň aýratynlyklary we ulanylyşy

  1. Aýna süýüm näme?Aýna süýümleri, esasan, kompozitler pudagynda tygşytlylygy we oňat häsiýetleri sebäpli giňden ulanylýar.XVIII asyrda ýewropalylar aýnanyň dokamak üçin süýümlere pyrlanyp biljekdigine düşündiler.Fransuz Emperosynyň tabyty ...

 • habarlar

  Aýna süýümli hereketiň hilini nädip tapawutlandyrmaly

  Süýümli aýna ajaýyp aýratynlyklary bolan organiki däl metal däl materialdyr.Iňlis diliniň asyl ady: aýna süýüm.Goşundylar kremniý, alýumin, kalsiý oksidi, bor oksidi, magniý oksidi, natriý oksidi we ş.m. Aýna toplaryny ulanýar o ...

 • habarlar

  Aýna süýüminiň umumy görnüşleri haýsylar?

  FRP häzirki wagtda giňden ulanylýar.Aslynda, FRP diňe aýna süýüminiň we rezin birleşmesiniň gysgaldylmagydyr.Aýna süýümiň dürli önümlere, proseslere we ulanyş talaplaryna görä dürli görnüşleri kabul etjekdigi aýdylýar, şonuň üçin tapawut gazanmak üçin ...

09-22 16:43:41 ->