sahypa_banner

önümleri

Reňkli uglerod süýümi turbasynyň pes dykyzlygy we ýeňil agramy

gysga düşündiriş:

Uglerod süýümi turbasy: Uglerod süýümi turbasy diýlip hem bilinýän uglerod süýümi turbasy, stirene esaslanýan poliester rezin bilen öňünden emdirilen, soň bolsa ýyladyş we pultruziýa (öwrüm) bilen bejerilýän uglerod süýümi birleşýän materialdan ýasalýar. Önümçilik prosesinde dürli profiller bolup biler dürli galyplar arkaly öndürilmeli,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• ensokary dartyş güýji: Uglerod süýüminiň güýji polatdan 6-12 esse, 3000mpa-dan gowrak bolup biler.
• Pes dykyzlyk we ýeňil agram.Dykyzlygy poladyň 1/4 böleginden azdyr.
• Uglerod süýümi turbasynyň ýokary güýç, uzak ömür, poslama garşylygy, ýeňil agramy we pes dykyzlygy ýaly artykmaçlyklary bar.
• Uglerod süýümi turbasynyň ýeňil agramy, berkligi we ýokary dartyş güýji aýratynlyklary bar, ýöne ulanylanda elektrik togunyň öňüni almaga aýratyn üns berilmelidir.
• Ölçegli durnuklylyk, elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti, öz-özüni ýaglamak, energiýanyň siňdirilmegi we seýsmiki garşylyk ýaly ajaýyp häsiýetleriň bir topary.
• specificokary aýratyn modul, ýadawlyga garşylyk, süýşmäge garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, poslama garşylyk, aşgazana garşylyk we ş.m.

GÖRNÜŞ

• Uçarlar, awiasiýa model uçarlary, lampa kysymlary, kompýuter enjamlarynyň şaýlary, enjamlar, lukmançylyk enjamlary, sport enjamlary we ş.m. ýaly mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar.

Uglerod süýümi turbasynyň spesifikasiýasy

 

Haryt ady Uglerod süýümi reňkli turba
Material Uglerod süýümi
Reňk Reňkli
Standart DIN GB ISO JIS BA ANSI
Surfakt Müşderiniň talaby
Ulag has köp saýla
Eltip beriş senesi Töleg alanyňyzda harytlary 15 günüň içinde eltip beriň
Ulanyldy Has köp

Gaplamak we saklamak

uglerod (1)

• Uglerod süýümli mata dürli uzynlykda öndürilip bilner, her turba laýyk karton turbalarynda ýaralanýar
içki diametri 100mm, soňra polietilen halta salyň,
• Torbanyň girelgesini berkidiň we laýyk karton gutyda gaplaň. Müşderiniň islegine görä bu önüm diňe karton gaplamak ýa-da gaplamak bilen iberilip bilner,
• ippingük daşamak: deňizde ýa-da howa arkaly
• Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň

uglerod (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň