sahypa_banner

önümleri

Bejeriş serişdesi

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

  • Termosetting rezin bejeriş serişdesi

    Termosetting rezin bejeriş serişdesi

    Curing Agent, otagda we ýokary temperaturada kobalt tizlendirijisiniň barlygynda doýmadyk poliester rezinleri bejermek üçin umumy maksatly metil etil keton peroksiddir (MEKP), umumy maksatly GRP- we laminatany bejermek ýaly GRP däl programmalar üçin işlenip düzüldi. rezinler we guýmalar.
    Köp ýyllaryň dowamynda amaly tejribe, deňiz goşundylary üçin osmoz we beýleki kynçylyklaryň öňüni almak üçin suwuň az we polýar birleşmeleri bolmadyk ýörite MEKP talap edilýändigini subut etdi.Curing Agent, bu programma üçin maslahat berilýän MEKP.

     

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň