sahypa_banner

önümleri

GRP örtük

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

  Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

  Fiberglasdan ýasalan örtükizoftaliki, ortorfaliki, şol sanda doýmadyk rezinleriň matrisasynda bejerilen tagta görnüşli materialdyr,vinil esterwe fenolik, süýümli aýnanyň berkidilen çarçuwasy bilen, belli bir tizlik bilen ýörite önümçilik prosesinde aýlanýar.

  CQDJ galypdan minnetdarlygyň gurluşy

  CQDJ galypdan ýasalan minnetdarlyk, aýna aýna bilen dokalan we soňra bir galyndyda bir bölekde bejerilýär.

  1. Çybynlaryň biri-birine bagly gurluşy bilen doly emdirilmegi, uly poslama garşylygy üpjün edýär.

  2. Bütin gurluş hatda ýüküň paýlanmagyna hem kömek edýär we goldaýan gurluşygyň gurulmagyna we mehaniki aýratynlyklaryna goşant goşýar.

  3. Ajaýyp ýüz we süýşýän ýer öz-özüni arassalamaga kömek edýär.

  4. aveapyk ýer, süýşmäge garşy gowy işlemegi üpjün edýär we örtülen üst has gowy.

 • Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

  Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

  Süýümli aýna pultrudirlenen örtük, süýümli aýna örtükleriň bir görnüşidir, süýümli aýna süýümleri rezin hammamdan, soňra bolsa gyzdyrylan örtük arkaly örtük görnüşini emele getirýär.Bu amal, güýçli, ýeňil we poslama garşy material döredýär, bu adatça pyýada we platforma we ýokary gurluş we pes tehniki hyzmat talap edilýän beýleki gurluş düzüm bölekleri ýaly önümçilik we täjirçilik goşundylarynda ulanylýar.Pultruded dizaýny ajaýyp ýük göteriji mümkinçilikleri we himiki we daşky gurşaw faktorlaryna garşylygy üpjün edýär.Mundan başga-da, süýümli aýna örtüginiň geçiriji däl häsiýetleri ony elektrik we howply şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň