sahypa_banner

önümleri

Uglerod süýümi

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Uglerod süýümli plastinka 3k 8mm Işledilen 2mm

  Uglerod süýümli plastinka 3k 8mm Işledilen 2mm

  Uglerod süýüm sahypasy: Uglerod süýümli list, köp gatlakly uglerod süýümli mata gurluşynyň kyn meselelerini netijeli çözüp bilýän uglerod süýüm tagtasyny emele getirmek üçin şol bir ugurda düzülen uglerod süýümlerine aralaşmak we gatylaşdyrmak üçin rezin ulanýan uglerod süýümli tagta we gowy berkitme täsiri we amatly gurluşyk bilen uly in engineeringenerçilik göwrümi.

 • Uglerod süýümli mata 6k 3k

  Uglerod süýümli mata 6k 3k

  Uglerod süýümli mata: Uglerod süýümli mata gurluş agzalarynyň dartylmagy, gyrkylmagy we seýsmiki güýçlendirilmegi üçin ulanylýar.Bu material uglerod süýümi birleşýän material bolmak üçin goldaýan emdiriji ýelim bilen bilelikde ulanylýar.

 • Reňkli uglerod süýümi turbasynyň pes dykyzlygy we ýeňil agramy

  Reňkli uglerod süýümi turbasynyň pes dykyzlygy we ýeňil agramy

  Uglerod süýümi turbasy: Uglerod süýümi turbasy diýlip hem bilinýän uglerod süýümi turbasy, stirene esaslanýan poliester rezin bilen öňünden emdirilen, soň bolsa ýyladyş we pultruziýa (öwrüm) bilen bejerilýän uglerod süýümi birleşýän materialdan ýasalýar. Önümçilik prosesinde dürli profiller bolup biler dürli galyplar arkaly öndürilmeli,

 • Uglerod Aramid Gibrid Kevlar Mata Twill we Düz

  Uglerod Aramid Gibrid Kevlar Mata Twill we Düz

  Gibrid uglerod kevlar: Garylan mata, uglerod süýüminiň aýratynlyklary bilen birleşdirilen süýümli mata görnüşidir,
  aramid we beýleki süýümler.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň