Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Fiberglas Mat

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Süýümli aýna matasy E-aýna dogralan süýümli mat (poroşok)

  Süýümli aýna matasy E-aýna dogralan süýümli mat (poroşok)

  Elektron aýna kesilen çyzykly matAlkalsyz süýümli aýna kesilen setirler, poroşok ýa-da emulsiýa görnüşinde poliester baglaýjy bilen tötänleýin paýlanýan we birleşdirilen.Düşekler gabat gelýärdoýmadyk poliester, winil efir we beýleki dürli rezinler.Esasan eliňi düzmek, süzgüç saramak we gysyş galyplaýyş amallarynda ulanylýar.Adaty FRP önümleri paneller, baklar, gaýyklar, turbalar, sowadyjy diňler, awtoulag içerki potoloklary, sanitariýa enjamlarynyň doly toplumy we ş.m.

  MOQ: 10 tonna

 • Elektron aýna kesilen çyzykly mat emulsiýasy

  Elektron aýna kesilen çyzykly mat emulsiýasy

  Elektron aýna kesilen çyzykly matAlkalsyz süýümli aýna kesilen setirler, poroşok ýa-da emulsiýa görnüşinde poliester baglaýjy bilen tötänleýin paýlanýan we birleşdirilen.Düşekler gabat gelýärdoýmadyk poliester, winil efir we beýleki dürli rezinler.Esasan eliňi düzmek, süzgüç saramak we gysyş galyplaýyş amallarynda ulanylýar.Adaty FRP önümleri paneller, baklar, gaýyklar, turbalar, sowadyjy diňler, awtoulag içerki potoloklary, sanitariýa enjamlarynyň doly toplumy we ş.m.

  MOQ: 10 tonna

 • Süýümli aýna üstü Mat E-aýna

  Süýümli aýna üstü Mat E-aýna

  Süýümli aýna ýerüsti fiber Süýümli aýna üstündäki matanyň täsin önümçilik prosesi, ýerüsti süýümiň tekizligi, birmeňzeş dispersiýasy, gowy el duýgusy we güýçli howa geçirijiligi aýratynlyklaryny kesgitleýär.
  Materüsti matanyň çalt rezin infiltrasiýasynyň aýratynlyklary bar.Materüsti mat süýümli aýna berkidilen plastmassa önümlerinde ulanylýar we howanyň oňat geçirijiligi rezine çalt girmäge mümkinçilik berýär, köpürjikleri we ak tegmilleri doly ýok edýär we oňat galyplygy islendik çylşyrymly görnüşe laýyk gelýär., Mata matasyny örtüp biler, üstüň gutarmagyny we syzmagyna garşy öndürijiligini gowulandyryp biler, şol bir wagtyň özünde interlaminar gyrkymyň güýjüni we ýeriň çişligini ýokarlandyryp biler, önümiň poslama garşylygyny we howa garşylygyny ýokarlandyryp, ýokary hilli önüm öndürmek üçin zerurlykdyr FRP galyplary we önümleri.Önüm FRP el bilen ýasalan galyplar, egrem-bugram galyplar, pultruziýa profilleri, üznüksiz tekiz plitalar, wakuum adsorbsion galyplary we beýleki amallar üçin amatlydyr.

  MOQ: 10 tonna