sahypa_banner

önümleri

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy öndürijiler

gysga düşündiriş:

PP ýadro kombinasiýasy mat täze görnüşidirsüýümli aýna matatarapyndan ýasaldydogralan ýüplük, Dokalanmadyk PP ýadro matasy dokalan aýlawwe beýleki tapawut gatlak materiallary.Munuň üçin amatlyPoliester rezin, VinyI rezin, Epoksi rezin, we fenolik rezin.Esasan RTM prosesinde awtoulag, otly böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Önümiň spesifikasiýasy:

Dykyzlygyg/㎡)

Gatlak kesmek

Dokalan aýlawg/㎡)

Gatlak kesmek

480

300

0

0

780

300

0

300

1080

450

0

450

1450

600

0

600

2050-nji ýyl

900

0

900

2450

1100

0

1100

Seminarlar we suratlar:

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy M1
Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy M2
Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy M3

Paketler:

Qualityokary hilli süýümli aýna ýadrosy M4
Qualityokary hilli süýümli aýna ýadro M5

Arza:

PP (polipropilen) ýadro kombinasiýasydokalan ýa-da dokalan däl birleşýän birleşýän materialyň bir görnüşidirpolipropilengatlaklary bilen ýadrosüýümli aýnaýa-da beýleki güýçlendiriji materiallar.Käbir amaly meýdanlarysüýümli aýna ýadroöz içine alýar:

 

Awtoulag:PP ýadrosy kombinasiýa matasy awtoulag pudagynda içerki we daşarky bölekler üçin ulanylýar.Adatça gapy panelleri, dolandyryş panelleri, magistral çyzgylary we içki bezeg bölekleri üçin güýçlendiriji material hökmünde ulanylýar.Umumy agramy azaltmak bilen güýç, berklik we täsir garşylygy üpjün edýär.

 

Laminatlar:Fiberglas ýadrosybirleşdirilen panelleri döretmek üçin laminasiýa proseslerinde ulanylýar.Gurluşyk pudagynda diwarlar, üçekler we pollar üçin ýeňil we çydamly panelleri öndürmek üçin ulanylýar.Gurluş bitewiligini, berkligini we izolýasiýa aýratynlyklaryny üpjün edýär.

 

Ulag we logistika:PP ýadro kombinasiýa matasy daşamak we saklamak wagtynda harytlary gaplamak we goramak üçin ulanylýar.Adatça sandyklar, gutular, paletler we gaplar ýaly gaplaýyş materiallarynda güýçlendiriji gatlak hökmünde ulanylýar.Bu gaplama çözgütleriniň berkligini we berkligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 

Mebel:Fiberglas ýadrosy mebel pudagynda dürli görnüşli mebel öndürmek üçin ulanylýar.Adatça abzallarda, arka panellerde we gurluş böleklerinde güýçlendiriji gatlak hökmünde ulanylýar.Mebel böleklerine güýç we durnuklylyk goşýar.

 

Gurluşyk materiallary:PP ýadro kombinasiýa matasy, üçek listleri, diwar panelleri we izolýasiýa tagtalary ýaly gurluşyk materiallaryny öndürmekde ulanylýar.Bu materiallaryň berkligini we täsir garşylygyny ýokarlandyrýar, olary has berk we uzak dowam etdirýär.

 

Sport we dynç alyş:Süýümli aýna ýadro matasy sport harytlaryny we dynç alyş enjamlaryny öndürmekde ulanylýar.Adatça kaýaks, paddel tagtasy, kaska, konkide we gar tagtasy ýaly önümlerde ulanylýar.Bu programmalarda güýç, berklik we täsir garşylygy üpjün edýär.

 

Deňiz we suw sporty:PP ýadro kombinasiýa matasy deňiz senagatynda gaýyk gämilerini, palubalary we beýleki gurluş böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.Deňiz goşundylary üçin zerur güýç we çydamlylygy üpjün etmek bilen, suwa, çyglylyga we poslama ajaýyp garşylyk hödürleýär.

 

Daşky gurşaw programmalary:Süýümli aýna ýadrosy eroziýa garşy göreş, zeýkeş ulgamlary we topragy durnuklaşdyrmak ýaly daşky gurşaw programmalarynda ulanylýar.Adatça diwarlary, kenarlary we poligon pollaryny saklamakda ulanylýar.Bu gurluşlary berkitmek we durnuklylyk bilen üpjün edýär.

 

Bular PP ýadrosy kombinasiýa matasynyň ulanylýan amaly meýdanlarynyň diňe birnäçe mysallary.Onuň utgaşmasypolipropilenwe güýçlendiriji materiallar ony dürli pudaklar üçin köptaraply we çydamly saýlamaga öwürýär.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň