sahypa_banner

önümleri

Fiberglas tikilen mat bilen üpjün ediji zawodyň göni satuwy

gysga düşündiriş:

Kesilen çyzykly mat täze görnüşidir süýümli aýna mata, 50mm tikilen Kesilen setirler CSM hereketinden kesildi.Dykyzlygy 200g / -den bolup biler900g / çenliini 50mm-den 3100mm-e çenli.Bu mata amatly Poliester rezin, Epoksi rezin, Winil rezin, we fenolik rezin.Esasan “Pultrusion” bölüminde, turba asty, FRP gaýygy we “El-lay” we RTM prosesi üçin izolýasiýa panelinde ulanylýar.

 

Faceerüsti perde tikilen komb mat ýerüsti perdäniň bir gatlagydyr (süýümli aýna perde ýa-da poliester perde) dürlisüýümli aýna matalar, köpugurly we kesilen aýlaw gatlaklaryny birleşdirip.Esasy material dürli kombinasiýalaryň diňe bir gatlagy bolup biler.Esasan pultruziýada ulanylyp bilner, rezin galyplary, üznüksiz tagta ýasamak we beýleki emele getiriş amallary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Önümiň spesifikasiýasy:

Kesilen çyzykly mat:

Dykyzlygyg/㎡)

Gyşarmak (%)

CSM (g /)

Sýüplükleri gysmak (g /)

235

± 7

225

10

310

± 7

380

10

390

± 7

380

10

460

± 7

450

10

910

± 7

900

10

 

Faceerüsti perde tikilen komb mat:

Dykyzlygyg/㎡)

Dikilen düşekg/㎡)

Faceerüsti düşek (g /㎡)

Yarüplük tikmek (g /)

Dürli

370

300

60

10

EMK

505

450

45

10

EMK

1495

1440

45

10

LT

655

600

45

10

WR

 

 

Haryt suratlary:

Kesilen çyzykly mat

Süýümli aýna tikilen mat (1)
Süýümli aýna tikilen mat (8)

Faceerüsti perde tikilen komb mat

 

Faceerüsti perde tikilen Combo Ma4
Faceerüsti perde tikilen Combo Ma3

Arza:

Gurluşyk we infrastruktura: Süýümli aýna tikilen mat gurluşyk pudagynda beton, diwar, üçek we turbalar ýaly materiallary berkitmek üçin giňden ulanylýar.Dartyş güýji bilen üpjün edýär we gurluşlaryň umumy mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrýar.

 

Deňiz we gaýyk binasy: Süýümli aýna tikilen mat, gaýyklaryň, ýahtalaryň we beýleki deňiz gämileriniň gurluşygynda köplenç ulanylýar.Gämi, paluba we beýleki gurluş böleklerini güýçlendirmek üçin ulanylýar, suw gämilerine güýç, berklik we täsir garşylygy üpjün edilýär.

 

Awtoulag we ulag: Fiberglasdan tikilen mat, awtoulag pudagynda awtoulag korpuslary, kapotlar we bamperler ýaly bölekleri öndürmek üçin ulanylýar.Agramy pes saklamak bilen gurluşlara güýç, berklik we täsir garşylygy goşýar.

 

Windel energiýasy:Süýümli aýna tikilen mat, ýel turbinaly pyçaklary öndürmekde ulanylýan möhüm materialdyr.Pyçaklara ýel arkaly berilýän güýçlere we streslere garşy durmak, olaryň berkligini we işleýşini üpjün etmek üçin zerur güýç berýär.

 

Aerokosmos we awiasiýa: Fiberglasdan tikilen mat, howa we awiasiýa pudaklarynda uçar gurluşlaryny, içerki panelleri we beýleki bölekleri güýçlendirmek üçin amaly tapýar.Weightokary güýç-agram derejesini hödürleýär we bu pudaklarda berk öndürijilik talaplaryny kanagatlandyrmaga kömek edýär.

 

Sport we dynç alyş:Fiberglasdan tikilen mat, lyisa, gar tagtasy, surfboard we hokkeý taýaklary ýaly sport önümlerini öndürmekde ulanylýar.Gurluşyň bitewiligini, çeýeligini we täsir garşylygyny üpjün edýär, öndürijiligiň we çydamlylygyň gowulaşmagyna goşant goşýar.

 

Elektrik we elektronika: Süýümli aýna tikilen mat, transformator sargysy we elektrik berkitmeleri ýaly elektrik izolýasiýa programmalarynda ulanylýar.Onuň ýokary dielektrik güýji we ýylylyk garşylygy ony bu programmalar üçin amatly edýär.

 

Himiki we poslama garşylyk: Süýümli aýna tikilen mat, ammarlary, turbalary we himiki maddalara we poslama garşylygy talap edýän beýleki enjamlary öndürmekde ulanylýar.Gurluş bitewiligini üpjün edýär we himiki hüjümlerden we poslaýjy gurşawdan goraýar.

 

Öýi abadanlaşdyrmak we DIY taslamalary: Fiberglasdan tikilen mat, diwarlary, üçekleri we pollary abatlamak ýa-da berkitmek ýaly jaýy abadanlaşdyrmak taslamalarynda amaly tapýar.Çydamly we güýçli gurluşlary döretmek üçin rezin bilen ulanylýar.

 

Bular diňe programma meýdançalarynyň käbirisüýümli aýna tikilen mat köplenç ulanylýar.Köpugurlylygy, ýokary güýji we poslama garşylygy ony dürli pudaklarda meşhur saýlaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň