Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Beton üçin 45 gsm süýümli aýna rulon

gysga düşündiriş:

Aýna süýümli meshIçerki we daşarky ýylylyk izolýasiýa kompozit ulgamlary üçin minomlara salmak üçin güýçlendiriji mesh.Has ýokary mehaniki ýüklere sezewar bolan fasadlar ýa-da pedallar üçin.

Ulanylyşy:gury plastinka diwarlaryny, gips bogunlaryny, dürli diwarlardaky çatryklary we beýleki diwar ýüzlerini bejermek.

MOQ: 10 tonna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Önüm aýratynlyklary

(1) Gowy himiki durnuklylyk. Alkali garşylygy , kislota garşylygy , suwa garşylyk , sement eroziýasy, beýleki himiki poslama we ş.m.

(2) strengthokary güýç , ýokary modul we ýeňil.

(3) Has gowy ölçeg durnuklylygy , gaty , tekiz formation deformasiýa we ýerleşiş şertnamasy aňsat däl.

(4) Gowy täsir garşylygy.Its ýokary güýji we berkligi sebäpli)

(5) Materiallary berk saýlamak: qualityokary hilli orta aşgar ýa-da aşgazansyz aýna süýümi ali aşgar garşylygy ulanmak gowy.

(6) Ajaýyp senet: Önümler takyk tehnika bilen öndürilýär we arassa ýüzi tekiz we çekmäge çydamly.

(7) qualityokary hilli aýratynlyklar: Önümiň ýokary güýji bar.gowy aşgar garşylygy , güýçli birleşýän bogunlar we birmeňzeş mesh.

(8) Gurluşyk amatly: Möwsümleýin üýtgemeler, temperaturanyň üýtgemegi , güýçli döwülmegine garşylyk , we uzak wagt ulanylmagy sebäpli ýarylmaýar.

Arza

Içerki we açyk bezeg üçin her dürli bölek diwar panelleri, gips tagtalary , üç sany faner potoloklary internal we içerki we daşarky kontrplak bogunlary crack ýarylmagynyň öňüni almak üçin , esasanam ýylylyk giňelmegi we gysylmagy ýa-da başga sebäpler bilen gurluş däl diwarlaryň azajyk süýşmegi üçin amatlydyr näbelli sebäpler , We bufer hökmünde hereket edýän diwaryň gutarýan örtüginiň döwülmegi, diwaryň örtüginiň ýelmeşmegini hem-de täsir garşylygyny ýokarlandyryp biler.Şeýle hem üpjün edýärissüýümli aýna aýlanmaktor öndürmek üçin.

(1) diwar berkidilen material:

(2) demir sement önümleri ;

(3) daşky izolýasiýa :

(4) hususy torlar (VPNS) .granit, Mozaika , mermer arka tor ;

(5) gidroizolýasiýa materiallary , asfalt üçek suw geçirmeýän

(6) berkidilen plastmassa , rezin skelet materiallary:

(7) ýangynyň öňüni alyş tagtasy ;

(8) ýylmaýjy tigir bazasy

(9) ýol üstündäki geogrid ;

(10) möhürleýji lenta gurmak we ş.m.

Aýratynlyklary

• 16x16 mesh, 12x12 mesh, 9x9 mesh, 6x6 mesh, 4x4 mesh, 2,5x2.5 mesh

15x14 mesh, 10x10 mesh, 8x8 mesh, 5x4 mesh, 3x3 mesh, 1x1 mesh we ş.m.

• Agramy / inedördül metr: 40g - 800g

• Her rulonyň uzynlygy: 10m, 20m, 30m, 50m - 300m

• Ini: 1m - 2.2m

• Reňk: Ak (standart) gök, ýaşyl, mämişi, sary we başgalar.

• Müşderileriň isleglerine görä köp spesifikasiýa öndürip we dürli gaplamalary ulanyp bileris.

Ulanylyşy

• 75g / m2 ýa-da ondanam az: Inçe süýümi berkitmekde ulanylýar.

• 110g / m2 ýa-da takmynan: oorapyk we açyk diwarlarda giňden ulanylýar.

• 145g / m2 ýa-da takmynan: Diwarda ulanylýar we dürli materiallarda garylýar.

• 160g / m2 ýa-da takmynan: Howada izolýator gatlagynda ulanylýar.

Tehniki maglumatlar

Haryt belgisi

Arnüplük (Tex)

Meş (mm)

Dykyzlygy hasaplamak / 25mm

Dartyş güýji × 20 sm

 

Dokalan gurluş

 

 

Reziniň mazmuny%

 

Warp

Weft

Warp

Weft

Warp

Weft

Warp

Weft

45g2.5x2.5

33 × 2

33

2.5

2.5

10

10

550

300

Leno

18

60g2.5x2.5

40 × 2

40

2.5

2.5

10

10

550

650

Leno

18

70g 5x5

45 × 2

200

5

5

5

5

550

850

Leno

18

80g 5x5

67 × 2

200

5

5

5

5

700

850

Leno

18

90g 5x5

67 × 2

250

5

5

5

5

700

1050

Leno

18

110g 5x5

100 × 2

250

5

5

5

5

800

1050

Leno

18

125g 5x5

134 × 2

250

5

5

5

5

1200

1300

Leno

18

135g 5x5

134 × 2

300

5

5

5

5

1300

1400

Leno

18

145g 5x5

134 × 2

360

5

5

5

5

1200

1300

Leno

18

150g 4x5

134 × 2

300

4

5

6

5

1300

1300

Leno

18

160g 5x5

134 × 2

400

5

5

5

5

1450

1600

Leno

18

160g 4x4

134 × 2

300

4

4

6

6

1550

1650

Leno

18

165g 4x5

134 × 2

350

4

5

6

5

1300

1300

Leno

18

Gaplamak we saklamak

·Süýümli aýna tor adatça örtülýärpolietilensumka, soň 4 sany rulon degişli gasynlanan kartona salynýar.

·20 metrlik konteýner takmynan 70000m2 dolduryp bilersüýümli aýna mesh, 40 fut konteýner takmynan 15000 dolduryp biler

m2 süýümli aýna sap mata.

·Süýümli aýna salkyn, gurak we suw geçirmeýän ýerde saklanmalydyr.Otag otagy maslahat berilýär

temperatura we çyglylyk elmydama 10 ℃ 30 ℃ we 50% -den 75% -e çenli saklanýar.

·12 aýdan köp ulanylmazdan ozal önümi asyl gaplamasynda saklamagyňyzy haýyş edýäris

çyglylygyň siňdirilmegi.

·Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň.

https://www.frp-cqdj.com/fiberglass-mesh/
https://www.frp-cqdj.com/fiberglass-mesh/

  • Öňki:
  • Indiki: