sahypa_banner

önümleri

Kömekçi

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Termosetting rezin bejeriş serişdesi

  Termosetting rezin bejeriş serişdesi

  Curing Agent, otagda we ýokary temperaturada kobalt tizlendirijisiniň barlygynda doýmadyk poliester rezinleri bejermek üçin umumy maksatly metil etil keton peroksiddir (MEKP), umumy maksatly GRP- we laminatany bejermek ýaly GRP däl programmalar üçin işlenip düzüldi. rezinler we guýmalar.
  Köp ýyllaryň dowamynda amaly tejribe, deňiz goşundylary üçin osmoz we beýleki kynçylyklaryň öňüni almak üçin suwuň az we polýar birleşmeleri bolmadyk ýörite MEKP talap edilýändigini subut etdi.Curing Agent, bu programma üçin maslahat berilýän MEKP.

   

 • Doldurylmadyk poliester rezin üçin tizlendiriji kobalt oktoaty

  Doldurylmadyk poliester rezin üçin tizlendiriji kobalt oktoaty

  Umumy maksat bilen doýmadyk poliester rezin üçin kobalt tizlendiriji room Otag temperaturasynda bejermek we rezin jeliniň bejeriş wagtyny gysgaltmak üçin rezindäki bejeriş serişdesi bilen reaksiýa berýär.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň