sahypa_banner

önümleri

Aramid süýümli mata

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

  • Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

    Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

    Aramid süýümi matasy: Aramid süýümi, ýokary güýçli, ýokary modully, ýokary temperatura garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, ýeňil agramy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümiň täze görnüşidir.Güýji polat simden ýa-da aýna süýüminden 2-3 esse, berkligi polat simdir.Agramy polat simiň diňe 1/5 bölegidir we 560 dereje temperaturada çüýremez ýa-da eremez.Gowy izolýasiýa we garrylyga garşy häsiýetleri bar we uzak ömri bar.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň