sahypa_banner

önümleri

Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

gysga düşündiriş:

Aramid süýümi matasy: Aramid süýümi, ýokary güýçli, ýokary modully, ýokary temperatura garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, ýeňil agramy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümiň täze görnüşidir.Güýji polat simden ýa-da aýna süýüminden 2-3 esse, berkligi polat simdir.Agramy polat simiň diňe 1/5 bölegidir we 560 dereje temperaturada çüýremez ýa-da eremez.Gowy izolýasiýa we garrylyga garşy häsiýetleri bar we uzak ömri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• strengthokary güýç, ýokary modul, güýçli alaw yza galmak, güýçli
• berklik, gowy izolýasiýa we poslama garşylyk, gowy dokamak
GÖRNÜŞ
• Ok geçirmeýän ýelekler, ok geçirmeýän kaskalar, çydamly eşikler, paraşýutlar, ok geçirmeýän awtoulag korpuslary, şnurlar, gaýyklar, gaýyklar, gar tagtalary;gaplamak, konweýer kemerleri, tikin sapaklary, ellikler, ses konuslary, süýümli optiki kabeli berkitmek.

Ar (3)

Aramid süýümli mata spesifikasiýasy

Görnüşi Güýçli ýüplük Dokma Süýüm sanlary (IOmm) Agramy (g / m2) Ini (sm) Galyňlygy (mm)
Warüplük ýüplük Weft Yamam Warp gutarýar Dokma saýlamalary
SAD-220d-P-13.5 Kevlar220d Kevlar220d Düz) 13.5 13.5 50 10-1500 0.08
SAD-220d-T-15 Kevlar220d Kevlar220d Twill) 15 15 60 10-1500 0.10
SAD-440d-P-9 Kevlar440d Kevlar440d (Düz) 9 9 80 10-1500 0.11
SAD-440d-T-12 Kevlar440d Kevlar440d Twill) 12 12 108 10-1500 0.13
SAD-1100d-P-5.5 Kevlar1100d KevlarHOOd (Düz) 5.5 5.5 120 10 〜1500 0.22
SAD-1100d-T-6 Kevlar1100d KevlarHOOd Twill) 6 6 135 10-1500 0.22
SAD-1100d-P-7 Kevlar1100d Kevlarl 100d (Düz) 7 7 155 10-1500 0.24
SAD-1100d-T-8 Kevlar1100d KevlarHOOd Twill) 8 8 180 10-1500 0.25
SAD-1100d-P-9 KevlarHOOd KevlarHOOd Düz) 9 9 200 10-1500 0.26
SAD-1680d-T-5 Kevlar1680d Kevlarl 680d Twill) 5 5 170 10 〜1500 0.23
SAD-1680d-P-5.5 Kevlar1680d Kevlarl 680d (Düz) 5.5 5.5 185 10 〜1500 0.25
SAD-1680d-T-6 Kevlar1680d Kevlarl 680d Twill) 6 6 205 10 〜1500 0.26
SAD-1680d-P-6.5 Kevlar1680d Kevlarl 680d Düz) 6.5 6.5 220 10 〜1500 0.28

Gaplamak we saklamak

· Aramid süýümli mata dürli giňlikde öndürilip bilner, her rulon içerki diametri 100mm bolan karton turbalaryna ýaralanýar, soňra polietilen halta salynýar,
· Torbanyň girelgesini berkidiň we degişli karton gutyda gaplaň. Müşderiniň islegine görä bu önüm diňe karton gaplamak ýa-da gaplamak bilen iberilip bilner,
· Palet gaplamada önümleri gorizontal görnüşde paletlere goýup, gaplaýyş gaýyşlary we gysgyçly film bilen berkidip bolýar.
· Ippingük daşamak: deňizde ýa-da howa arkaly
· Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň

aramid süýümli mata
kevlar mata
kevlar mata

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary

    Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň