sahypa_banner

önümleri

Gel palto rezin

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • 3303 Gel palto rezin Suw himiki poslama garşylyk

  3303 Gel palto rezin Suw himiki poslama garşylyk

  Gel palto rezin, FRP önümleriniň jel palto gatlagyny ýasamak üçin ýörite rezin.Bu doýmadyk poliesteriň aýratyn görnüşidir.Esasan rezin önümleriniň üstünde ulanylýar.Galyňlygy takmynan 0,4 mm bolan üznüksiz inçe gatlak. Önümiň üstündäki jel palto rezininiň wezipesi, howa garşylygyny, poslama garşylygy, könelmegine garşylygy gowulandyrmak üçin esasy rezin ýa-da laminat üçin gorag gatlagyny üpjün etmekdir. we önümiň beýleki aýratynlyklary we önüme ýagty we owadan görnüş berýär.

 • 1102 Gel palto rezin izoftal turşusynyň görnüşi

  1102 Gel palto rezin izoftal turşusynyň görnüşi

  1102 jel palto rezin izoftal turşusy, sis-damar, neopentil glikol we beýleki adaty diollar, stirende erän m-benzol-neopentil glikol görnüşli doýmadyk poliester gel palto rezininiň esasy çig maly hökmünde biri-birine bagly monomerde tikotrop bar. orta ýapyşyk we orta reaktiwlik bilen goşundylar.

 • 33 Gel palto rezin ýokary mehaniki güýç Gowy berklik

  33 Gel palto rezin ýokary mehaniki güýç Gowy berklik

  33 Gel palto rezin, esasy çig mal hökmünde izoftal turşusy, sis damjasy we adaty glikol bilen izoftal tebigy doýmadyk poliester gel palto rezinidir.Stirol birleşdiriji monomerde eräp, dikotrop goşundylary bar.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň