sahypa_banner

önümleri

Süýümli aýna turba

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Süýümli aýna turba süýümli aýna turba ýokary güýç

  Süýümli aýna turba süýümli aýna turba ýokary güýç

  Fiberglas turbasy:Fiberglasturba öýi abadanlaşdyryş materialynyň bir görnüşidir.Nebit, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, kagyz öndürmek, şäher suw üpjünçiligi we zeýkeş, zawod lagymlaryny arassalamak, deňiz suwlaryny süýjediji, gaz geçiriji we ş.m.

 • Süýümli aýna inedördül turba içi boş frp turba öndürijileri

  Süýümli aýna inedördül turba içi boş frp turba öndürijileri

  Süýümli aýna kwadrat turbamyzprogrammalaryň giň topary üçin güýçli we köp taraply çözgüt hödürleýär.Qualityokary hilli süýümli aýna berkidilen polimer (FRP) birleşmesi bilen gurlan,bu süýümli aýna turbaagyr şertlere garşy durmak we uzak möhletli öndürijilik bilen üpjün etmek üçin döredildi.Lighteňil tebigaty bilen dolandyrmak we gurmak aňsat, gurluşyk taslamalary üçin amaly saýlama bolýar.Süýümli aýna kwadrat turbaçydamlylygyny we pes hyzmatyny üpjün edip, howa çalşygyna, UV şöhlelerine we himiki serişdelere çydamlydyr.Geçiriji däl häsiýetleri ony elektrik gurnamalary üçin ygtybarly görnüşe öwürýär.Sleumşak görnüşi we düzülip bilinýän görnüşleri bilen,bu süýümli aýna inedördül turbagüýç, çydamlylyk we estetika talap edýän islendik taslama ajaýyp goşundy.

 • Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

  Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

  Thesüýümli aýna tegelek turbaýokary hilli süýümli aýna materiallardan ýasalan köpugurly we çydamly silindr gurluşydyr.Gurluşyk, önümçilik we in engineeringenerçilik taslamalary ýaly dürli programmalar üçin ýeňil, ýöne güýçli.Turbanyň tekiz üstü aňsat işlemegi we gurnamagy üpjün edýär, poslama garşy tebigaty bolsa içerde we daşarda ulanmak üçin amatly edýär.Ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen süýümli aýna tegelek turba has ýokary öndürijiligi we uzak ömri hödürleýär we köp sanly programma üçin ygtybarly we tygşytly çözgüt bolýar.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň