sahypa_banner

önümleri

Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

gysga düşündiriş:

Thesüýümli aýna tegelek turbaýokary hilli süýümli aýna materiallardan ýasalan köpugurly we çydamly silindr gurluşydyr.Gurluşyk, önümçilik we in engineeringenerçilik taslamalary ýaly dürli programmalar üçin ýeňil, ýöne güýçli.Turbanyň tekiz üstü aňsat işlemegi we gurnamagy üpjün edýär, poslama garşy tebigaty bolsa içerde we daşarda ulanmak üçin amatly edýär.Ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen süýümli aýna tegelek turba has ýokary öndürijiligi we uzak ömri hödürleýär we köp sanly programma üçin ygtybarly we tygşytly çözgüt bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Önümiň beýany

Thesüýümli aýna tegelek turbaýokary hilli süýümli aýna materiallardan ýasalan köpugurly we çydamly silindr gurluşydyr.Gurluşyk, önümçilik we in engineeringenerçilik taslamalary ýaly dürli programmalar üçin ýeňil, ýöne güýçli.Turbanyň tekiz üstü aňsat işlemegi we gurnamagy üpjün edýär, poslama garşy tebigaty bolsa içerde we daşarda ulanmak üçin amatly edýär.Ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen süýümli aýna tegelek turba has ýokary öndürijiligi we uzak ömri hödürleýär we köp sanly programma üçin ygtybarly we tygşytly çözgüt bolýar.

Üstünlikleri

Fiberglastegelek turbalarbirnäçe artykmaçlygy teklip ediň:

Lighteňil: Fiberglas turbalarypolat ýa-da alýumin ýaly beýleki materiallardan ep-esli ýeňil.Bu olary dolandyrmak, daşamak we gurmak aňsatlaşdyrýar, zähmet çykdajylaryny azaldýar we netijeliligi ýokarlandyrýar.

Strokary güýç-agram gatnaşygy:Lighteňil bolandygyna garamazdan,aýna süýüm turbalarydiýseň güýçli.Olarda ýokary güýç-agram gatnaşygy bar, olary agyr ýüklere we gurluş streslerine garşy durmaga ukyply edýär.Bu häsiýet, güýç we çydamlylyk zerur bolan dürli programmalar üçin amatly edýär.

Poslama garşylyk:Aýna süýümli tegelek turbalarhimiki maddalardan, çyglylykdan we aşa howa şertlerinden poslama garşydyr.Bu, olary içerde we açyk goşundylar, deňiz ýa-da senagat sazlamalary ýaly poslaýjy gurşaw üçin amatly edýär.

Elektrik izolýasiýasy:Geçiriji däl tebigatyaýna süýümelektrik izolýasiýa maksatlary üçin ajaýyp saýlaw edýär.Aýna süýümli tegelek turbalar elektrik geçiriji we telekommunikasiýa ýaly elektrik izolýasiýasyny talap edýän programmalar üçin ygtybarly çözgüt bolup hyzmat edýär.

Dizaýn çeýeligi:Aýna süýüm turbalarybelli bir taslama talaplaryna laýyk dürli ululykda, diametrde we uzynlykda öndürilip bilner.Bu dizaýnda çeýeligi üpjün edýär we köp sanly programma we spesifikasiýa bilen utgaşyklygy üpjün edýär.

Çykdajyly: Aýna süýümli tegelek turbalarpolat ýa-da alýumin ýaly adaty materiallar bilen deňeşdirilende tygşytly çözgüt hödürläň.Az hyzmat etmegi talap edýärler, ömri has uzyn we energiýa tygşytlaýjy häsiýetlere eýe bolup, wagtyň geçmegi bilen iş çykdajylarynyň azalmagyna sebäp bolýar.

Magnit däl: Aýna süýümmagnit däl, magnitiň duýgur enjamlara ýa-da elektron enjamlaryna päsgel berip biljek programmalar üçin amatly edýär.

Fireangyna garşylyk:Aýna süýümýasamakda ajaýyp ýangyna garşy häsiýetlere eýesüýümli aýna turbalarýangyn howpsuzlygy düzgünleriniň berjaý edilmegini talap edýän programmalar üçin amatly. Umuman, aýna süýümli tegelek turbalar ýeňil gurluşyk, ýokary güýç, poslama garşylyk, dizaýn çeýeligi we çykdajylylygy ýaly köp artykmaçlygy hödürleýär.Bu häsiýetler olary dürli pudaklarda we amaly programmalarda meşhur saýlaýar.

Görnüşi Ölçegi (mm)
AxT
Agram
(Kg / m)
1-RT25 25x3.2 0.42
2-RT32 32x3.2 0.55
3-RT32 32x6.4 0.97
4-RT35 35x4.5 0.82
5-RT35 35x6.4 1.09
6-RT38 38x3.2 0.67
7-RT38 38x4.0 0.81
8-RT38 38x6.4 1.21
9-RT42 42x5.0 1.11
10-RT42 42x6.0 1.29
11-RT48 48x5.0 1.28
12-RT50 50x3.5 0.88
13-RT50 50x4.0 1.10
14-RT50 50x6.4 1.67
15-RT51 50.8x4 1.12
16-RT51 50.8x6.4 1.70
17-RT76 76x6.4 2.64
18-RT80 89x3.2 1.55
19-RT89 89x3.2 1.54
20-RT89 89x5.0 2.51
21-RT89 89x6.4 3.13
22-RT99 99x5.0 2.81
23-RT99 99x6.4 3.31
24-RT110 110x3.2 1.92
25-RT114 114x3.2 2.21
26-RT114 114x5.0 3.25

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň