sahypa_banner

önümleri

Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

gysga düşündiriş:

Dokalan hereket kombinasiýasyMattäze görnüşidirsüýümli aýnadüşektarapyndan ýasaldyKesilen ýüplükwedokalan aýlaw.The dogralan ýüplergatlak 100g / -den-900g /, dokalan aýlaw300g / -den bolup biler001500g /.Munuň üçin amatlyPoliester rezin, VinyI rezin, Epoksi rezinwe Fenolik rezin.Esasan gaýykda, awtoulag panelinde, awtoulag we gurluş bölümlerinde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Önümiň spesifikasiýasy:

Dykyzlygy (g / ㎡)

Gyşarmak (%)

Dokalan hereket (g / ㎡)

CSM (g / ㎡)

Yamam tikmek (g / ㎡)

610

± 7

300

300

10

810

± 7

500

300

10

910

± 7

600

300

10

1060

± 7

600

450

10

Arza:

FiberglasKombinasiýa Matýaly pudaklarda dürli goşundylary tapýar:

 

Deňiz:Adatça gaýyk gurmakda we abatlamakda ulanylýar, sebäbi ajaýyp güýç, berklik we täsire garşylygy üpjün edýär.Dokalan hereketlendiriji matgämi gurluşygy, palubany berkitmek we zeperlenen süýümli aýna ýüzlerini bejermek üçin ulanylýar.

 

Awtoulag:Awtoulag korpusynyň panellerini güýçlendirmek üçin, esasanam täsir ýa-da stresli ýerlerde ulanylýar.Dokalan hereketlendiriji matulagyň gurluş bitewiligini we berkligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 

Aerokosmos:Ganatlar, ýelken we gurluş bölekleri ýaly uçar böleklerini öndürmekde ulanylýar.Dokalan hereketlendiriji mataerokosmos amaly programmalary üçin ýokary güýç-agram derejesini we gurluş bitewiligini üpjün etmäge kömek edýär.

 

Gurluşyk:Gurluşykda binalar, köprüler we ýollar ýaly beton desgalary berkitmek üçin ulanylýar.Dokalan hereketlendiriji matbetona goşmaça güýç we çydamlylyk berýär, döwülmegine we täsirine garşylygyny ýokarlandyrýar.

 

Sport we dynç alyş:Hokke taýaklary, paddel tagtalary we gaýyklar ýaly sport enjamlaryny öndürmekde ulanylýar.Dokalan hereketlendiriji matýokary öndürijilikli sport enjamlary üçin amatly edip, güýç, berklik we täsir garşylygy üpjün edýär.

 

Windel energiýasy:Windel turbinaly pyçaklary öndürmekde ulanylýar.Dokalan hereketlendiriji matýel şertlerinde pyçaklaryň uzak ömrüni we işleýşini üpjün edip, ajaýyp güýç we durnuklylygy üpjün edýär.

 

Senagat goşundylary:Tanklar, turbalar we beýleki poslama garşy gurluşlar ýaly dürli önümçilik programmalarynda ulanylýar.Dokalan hereketlendiriji matbu gurluşlaryň mehaniki aýratynlyklaryny we berkligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 

Umuman, ulanmakDokalan hereketlendiriji kombinasiýa matasygüýç, çydamlylyk we täsire garşylyk möhüm bolan pudaklarda giňdir.

Paketler:

Fiberglas dokalan hereketlendiriji komb 1
Fiberglas dokalan hereketlendiriji komb 2
Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji komb 3

Haryt suratlary:

Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji komb 4
Fiberglas dokalan hereketlendiriji komb 5
Fiberglas dokalan hereketlendiriji komb 6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň