sahypa_banner

önümleri

Fiberglas aýagy

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

  Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

  Thesüýümli aýnasüýümli aýna materialdan ýasalan paýyň ýa-da postyň bir görnüşidir.Köplenç bagçylyk, abadanlaşdyryş, gurluşyk we oba hojalygy ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Süýümli aýna taýaklary ýeňil, çydamly we howa we himiki maddalara çydamly.Olar köplenç ösümlikleri goldamak, haýat atmak, araçäkleri bellemek ýa-da gurluş goldawy üçin ulanylýar.

 • Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

  Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

  Süýümli aýna izolýasiýa hasasy:Strengthokary güýçli izolýasiýa çybygy, ýokary güýçli we ýokary modully aýna süýümli güýçlendirilen epoksi rezinden ýasalan we ýörite proses arkaly işlenýän izolýasiýa birleşýän materialyň bir görnüşidir.Onda ýeňil agram we ykjamlyk, uzak ömür we ýokary güýç, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, hapalanma garşylygy we ýer titremesine garşylyk aýratynlyklary bar..Önümiň reňki, diametri we uzynlygy müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.Häzirki wagtda ýokary woltly geçiriji, ýyldyrym tutujylary we podstansiýalar ýaly elektrik izolýasiýa meýdanlarynda giňden ulanylýar.

 • Çeýe süýümli aýna hasasy gaty lomaý

  Çeýe süýümli aýna hasasy gaty lomaý

  Süýümli aýna hasasy:Aýna süýümli çybyk, aýna süýümi we önümleri (aýna mata, lenta, duýgy, ýüplük we ş.m.) birleşdiriji material bolup, matrisa materialy hökmünde güýçlendiriji material we sintetiki rezin.

 • Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

  Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

  Süýümli aýna çadyr polýuslary aýna bilen berkidilen plastmassa süýümlerinden ýeňil, güýçli we çydamlydyr.Gurluşy goldamak we çadyr matasyny ýerinde saklamak üçin köplenç açyk kempir çadyrlarynda ulanylýar.Süýümli aýna çadyr polýuslary lagerçiler we horjunçylaryň arasynda meşhurdyr, sebäbi olar elýeterli, abatlamak aňsat we güýç-agram derejesine eýe.Şeýle hem, çadyr çarçuwasynyň aýratyn ölçeglerine laýyk gelmek üçin aňsatlyk bilen düzülip bilner, bu bolsa dürli kemping gurnamalary üçin köp taraply saýlama bolar.Süýümli aýna çadyr polýuslary, adatça, aňsat ýygnanyp ýa-da söküp bolýan bölümlere bölünýär, olary ýokary göterip bolýan we syýahat üçin amatly edýär.

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň