sahypa_banner

önümleri

Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

gysga düşündiriş:

Süýümli aýna izolýasiýa hasasy:Strengthokary güýçli izolýasiýa çybygy, ýokary güýçli we ýokary modully aýna süýümli güýçlendirilen epoksi rezinden ýasalan we ýörite proses arkaly işlenýän izolýasiýa birleşýän materialyň bir görnüşidir.Onda ýeňil agram we ykjamlyk, uzak ömür we ýokary güýç, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, hapalanma garşylygy we ýer titremesine garşylyk aýratynlyklary bar..Önümiň reňki, diametri we uzynlygy müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.Häzirki wagtda ýokary woltly geçiriji, ýyldyrym tutujylary we podstansiýalar ýaly elektrik izolýasiýa meýdanlarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Süýümli aýna izolýasiýa hasasy (1)
Süýümli aýna izolýasiýa hasasy (3)

MÜMKINÇILIK

· Mechanokary mehaniki güýç
· Himiki poslama garşy
· Earthquakeer titremesine gowy garşylyk
· Temperatureokary temperatura garşylyk
· Gurmak aňsat, uzak ömür
· Ölçegi we reňki düzülip bilner
· 7200 sagatdan gowrak wagtyň dowamynda stres poslama garşylyk
· 1000KV ultra ýokary woltly gurşawa çydap bilýär

GFRP RODLARYNYEC TEHNIKI INDEKSI

Haryt belgisi: CQDJ-024-12000

Güýçli izolýasiýa taýagy

Kesişme: tegelek

Reňk: ýaşyl

Diametri: 24mm

Uzynlygy: 12000mm

Tehniki görkezijiler

Type

Value

Standard

Görnüşi

Gymmatlyk

Standart

Daşky görnüşi

Aç-açan

Gözegçilik

DC bölüniş naprýa .eniýesine (KV) garşy duruň

≥50

GB / T 1408

Dartyş güýji (Mpa)

001100

GB / T 13096

Ses garşylygy (Ω.M)

≥1010

DL / T 810

Egilme güýji (Mpa)

00900

Gyzgyn egilme güýji (Mpa)

280 ~ 350

Sifonyň emiş wagty (minutlar)

≥15

GB / T 22079

Malylylyk induksiýa (150 ℃, 4 sagat)

Iýok

Suwuň ýaýramagy (μA)

≤50

Stres poslama garşylyk (sagat)

≤100

Süýümli aýna izolýasiýa hasasy (4)
Süýümli aýna izolýasiýa hasasy (3)
Süýümli aýna izolýasiýa hasasy (4)

Aýratynlyklar

Haryt markasy

Material

Type

Daşky reňk

Diametri (MM)

Uzynlyk (CM)

CQDJ-024-12000

Fiberglass kompozit

Strengthokary güýç görnüşi

Green

24 ± 2

1200 ± 0,5

GÖRNÜŞ

Elektrik senagaty: Süýümli aýna izolýasiýa çybyklary Elektrik geçirijilerini elektrik geçiriji we paýlaýyş liniýalary, elektrik hereketlendirijileri, transformatorlar we beýleki elektrik enjamlary ýaly izolýasiýa we goldamak üçin ulanylýar.

Gurluşyk pudagy: Süýümli aýna izolýasiýa çybyklary gurluşyklarda ýylylyk izolýasiýasyny we binalara we beýleki desgalara gurluş goldawyny bermek üçin ulanylýar.

Aerokosmos senagaty: Fiberglas izolýasiýa çybyklaryhowa we kosmos gämilerinde izolýasiýa we gurluş goldawy üçin howa giňişliginde ulanylýar.

Awtoulag pudagy: Süýümli aýna izolýasiýa çybyklary malylylyk izolýasiýasy we dürli ulag böleklerinde gurluş goldawy üçin awtoulag programmalarynda ulanylýar.

Deňiz senagaty: Süýümli aýna izolýasiýa çybyklarygämi gurluşygynda we beýleki deňiz desgalarynda izolýasiýa we goldaw üçin deňiz goşundylarynda ulanylýar.

GATNAŞMAK WE GÖRNÜŞ

· Düzülip bilinýän uzynlyk bilen müşderi tarapyndan kesgitlenen görnüşde gaplamak

Ulag wagtynda suwuk dökülmezlik üçin islendik ýük göteriji transport gurallary uzaklara daşalyp bilner.

Önümiň ady we kod belgisi.Önüm senesi we partiýasy

HABAR

· Ony tekiz we durnukly ýere ýa-da ýaýyň üstünde goýuň.

· Gury we birmeňzeş otaga ýerleşdiriň we gysmakdan ýa-da egilmekden gaça duruň.

Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy (1)
Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň