Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Önümler

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Süýümli aýna matasy E-aýna dogralan süýümli mat (poroşok)

  Süýümli aýna matasy E-aýna dogralan süýümli mat (poroşok)

  Elektron aýna kesilen çyzykly matAlkalsyz süýümli aýna kesilen setirler, poroşok ýa-da emulsiýa görnüşinde poliester baglaýjy bilen tötänleýin paýlanýan we birleşdirilen.Düşekler gabat gelýärdoýmadyk poliester, winil efir we beýleki dürli rezinler.Esasan eliňi düzmek, süzgüç saramak we gysyş galyplaýyş amallarynda ulanylýar.Adaty FRP önümleri paneller, baklar, gaýyklar, turbalar, sowadyjy diňler, awtoulag içerki potoloklary, sanitariýa enjamlarynyň doly toplumy we ş.m.

  MOQ: 10 tonna

 • Elektron aýna kesilen çyzykly mat emulsiýasy

  Elektron aýna kesilen çyzykly mat emulsiýasy

  Elektron aýna kesilen çyzykly matAlkalsyz süýümli aýna kesilen setirler, poroşok ýa-da emulsiýa görnüşinde poliester baglaýjy bilen tötänleýin paýlanýan we birleşdirilen.Düşekler gabat gelýärdoýmadyk poliester, winil efir we beýleki dürli rezinler.Esasan eliňi düzmek, süzgüç saramak we gysyş galyplaýyş amallarynda ulanylýar.Adaty FRP önümleri paneller, baklar, gaýyklar, turbalar, sowadyjy diňler, awtoulag içerki potoloklary, sanitariýa enjamlarynyň doly toplumy we ş.m.

  MOQ: 10 tonna

 • Süýümli aýna üstü Mat E-aýna

  Süýümli aýna üstü Mat E-aýna

  Süýümli aýna ýerüsti fiber Süýümli aýna üstündäki matanyň täsin önümçilik prosesi, ýerüsti süýümiň tekizligi, birmeňzeş dispersiýasy, gowy el duýgusy we güýçli howa geçirijiligi aýratynlyklaryny kesgitleýär.
  Materüsti matanyň çalt rezin infiltrasiýasynyň aýratynlyklary bar.Materüsti mat süýümli aýna berkidilen plastmassa önümlerinde ulanylýar we howanyň oňat geçirijiligi rezine çalt girmäge mümkinçilik berýär, köpürjikleri we ak tegmilleri doly ýok edýär we oňat galyplygy islendik çylşyrymly görnüşe laýyk gelýär., Mata matasyny örtüp biler, üstüň gutarmagyny we syzmagyna garşy öndürijiligini gowulandyryp biler, şol bir wagtyň özünde interlaminar gyrkymyň güýjüni we ýeriň çişligini ýokarlandyryp biler, önümiň poslama garşylygyny we howa garşylygyny ýokarlandyryp, ýokary hilli önüm öndürmek üçin zerurlykdyr FRP galyplary we önümleri.Önüm FRP el bilen ýasalan galyplar, egrem-bugram galyplar, pultruziýa profilleri, üznüksiz tekiz plitalar, wakuum adsorbsion galyplary we beýleki amallar üçin amatlydyr.

  MOQ: 10 tonna

 • Süýümli aýna mata kremnis gel, oda çydamly mata silikon örtükli

  Süýümli aýna mata kremnis gel, oda çydamly mata silikon örtükli

  Süýümli aýna eşigi: Fiberglas eşigi ýokary temperaturaly, poslama garşy, silikon kauçuk bilen kalendarlaşdyrylan ýa-da emdirilen ýokary güýçli aýna süýümli mata.Täze ýokary öndürijilikli, köp maksatly birleşdirilen material önümidir.Şeýle hem öndürýärissüýümli aýna dokalan aýlaw, süýümli aýna aýlanmak, süýümli aýnawesüýümli aýna mesh.

  MOQ: 10 tonna

 • Filament sargysy, Pultrusion, Dokma üçin gönüden-göni hereket 4800tex

  Filament sargysy, Pultrusion, Dokma üçin gönüden-göni hereket 4800tex

  Göni hereket, gabat gelýän silan esasly ölçeg bilen örtülendirdoýmadyk poliesterwinil ester weepoksi rezinlerwe süzgüçli sargy, pultrusion we dokma programmalary üçin niýetlenendir.

  MOQ: 10 tonna

 • Beton üçin 45 gsm süýümli aýna rulon

  Beton üçin 45 gsm süýümli aýna rulon

  Aýna süýümli meshIçerki we daşarky ýylylyk izolýasiýa kompozit ulgamlary üçin minomlara salmak üçin güýçlendiriji mesh.Has ýokary mehaniki ýüklere sezewar bolan fasadlar ýa-da pedallar üçin.

  Ulanylyşy:gury plastinka diwarlaryny, gips bogunlaryny, dürli diwarlardaky çatryklary we beýleki diwar ýüzlerini bejermek.

  MOQ: 10 tonna

 • Beton üçin süýümli aýna kesilen çyzyklar E-aýna berkitmek

  Beton üçin süýümli aýna kesilen çyzyklar E-aýna berkitmek

  Elektron aýna süýümli aýna kesilen ýüpgips tagtasy, beton armatur, sement armatura we beýleki beton / gips önümleri üçin esasy çig maldy.Fiberglas kesilen strand daşky gurşawy goramak üçin täze önüm.Gurluşyk pudagynda giňden ulanyldy.
  Süýümli aýna kesilen süýüm, silan birleşdiriji serişde bilen bejerildi, bu beýleki organiki däl materiallar we hakyky ulanmak üçin rezin bilen ajaýyp dispersiýa we kompozisiýa döredýär.

  MOQ: 10 tonna

 • Süýümli aýna eşik Alkali çydamly berkitme

  Süýümli aýna eşik Alkali çydamly berkitme

  Alkali çydamly aýna süýümli meshdokalansüýümli aýna aýlanmakesasy mesh hökmünde, soň bolsa gidroksidi çydamly lateks bilen örtülendir.Gowy gidroksidi çydamly, ýokary güýç we ş.m.
  Adaty spesifikasiýamyz aşakdaky ýaly , Specialörite spesifikasiýa düzülip bilner

  MOQ: 10 tonna

 • Orta alkali (C-aýna) süýümli aýna aýlaw

  Orta alkali (C-aýna) süýümli aýna aýlaw

  C aýnaFiberglas aýlanyşy orta aşgar aýnadan ýasalan we aýna süýümli enjamlar bilen gaýtadan işlenýän aýna süýümli ýarym taýýar önüm.Sypatlarynyň we ulanylyşynyň giň toplumyna eýedir.Onuň nepisligi 0.03mm-0.06mm.Pagta, güýçli dartyş güýji, kümüş-ak reňk, zäherli we tagamsyz, kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, gowy izolýasiýa öndürijiligi, gurluşyk materiallarynda, nebitde, himiki izolýasiýa materiallarynda giňden ulanylýar. FRP ýasamak üçin esasy material.

 • Aýna süýümli paneli herekete getirilen süýümli aýna

  Aýna süýümli paneli herekete getirilen süýümli aýna

  Embygnalan panel panelleri 528S, silan esasly çygly serişde bilen örtülen we gabat gelýän tagta üçin egrem-bugram hereket.doýmadyk poliester rezin(UP), esasan, aç-açan tagta we aç-açan tagta duýmak üçin ulanylýar.

  MOQ: 10 tonna

 • Uglerod süýümli mata 6k 3k

  Uglerod süýümli mata 6k 3k

  Uglerod süýümli mata: Uglerod süýümli mata gurluş agzalarynyň dartylmagy, gyrkylmagy we seýsmiki güýçlendirilmegi üçin ulanylýar.Bu material uglerod süýümi birleşýän material bolmak üçin goldaýan emdiriji ýelim bilen bilelikde ulanylýar.

 • Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

  Aramid süýümli mata ok geçirmeýän uzalma

  Aramid süýümi matasy: Aramid süýümi, ýokary güýçli, ýokary modully, ýokary temperatura garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, ýeňil agramy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary bolan ýokary tehnologiýaly sintetiki süýümiň täze görnüşidir.Güýji polat simden ýa-da aýna süýüminden 2-3 esse, berkligi polat simdir.Agramy polat simiň diňe 1/5 bölegidir we 560 dereje temperaturada çüýremez ýa-da eremez.Gowy izolýasiýa we garrylyga garşy häsiýetleri bar we uzak ömri bar.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4