sahypa_banner

önümleri

Termosetting rezin bejeriş serişdesi

gysga düşündiriş:

Curing Agent, otagda we ýokary temperaturada kobalt tizlendirijisiniň barlygynda doýmadyk poliester rezinleri bejermek üçin umumy maksatly metil etil keton peroksiddir (MEKP), umumy maksatly GRP- we laminatany bejermek ýaly GRP däl programmalar üçin işlenip düzüldi. rezinler we guýmalar.
Köp ýyllaryň dowamynda amaly tejribe, deňiz goşundylary üçin osmoz we beýleki kynçylyklaryň öňüni almak üçin suwuň az we polýar birleşmeleri bolmadyk ýörite MEKP talap edilýändigini subut etdi.Curing Agent, bu programma üçin maslahat berilýän MEKP.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


SADT: Aýrylyş temperaturasyny awtomatiki çaltlaşdyryň
• Daşamak üçin ulanylýan gaplaýyş gabynda maddanyň öz-özüni çaltlaşdyrmagy mümkin iň pes temperatura.

Ts max: Iň ýokary saklaýyş temperaturasy
• Maslahat berilýän iň ýokary temperatura, bu temperatura şertinde önümi pes hilli ýitgiler bilen durnukly saklap bolýar.

Ts min: saklanyşyň iň pes temperaturasy
• Iň pes saklanylýan temperatura, bu temperaturadan ýokary saklamak, önümiň çüýremezligini, kristallaşmagyny we beýleki problemalary üpjün edip biler.

Tem: kritiki temperatura
• SADT tarapyndan hasaplanan adatdan daşary ýagdaý temperaturasy, saklanyş temperaturasy howply temperatura ýetýär, gyssagly kömek programmasy işjeňleşdirilmeli

SYITYASAT INDEKSI

Model

 

Düşündiriş

 

Işjeň kislorod düzümi%

 

Iň ýokary

 

SADT

M-90

Umumy maksatly önüm, orta işjeňlik, suwuň az mukdary, polýar birleşmeler ýok

8.9

30

60

  M-90H

Geliň wagty has gysga we işjeňlik has ýokarydyr.Adaty önümler bilen deňeşdirilende has çalt jel we başlangyç bejeriş tizligini alyp bolýar.

9.9

30

60

M-90L

Uzyn jel wagty, suwuň azlygy, polýar birleşmeler ýok, esasanam gel palto we VE rezin goşundylary üçin amatly

8.5

30

60

M-10D

Umuman tygşytly önüm, laminasiýa we rezin guýmak üçin has amatly

9.0

30

60

M-20D

Umuman tygşytly önüm, laminasiýa we rezin guýmak üçin has amatly

9.9

30

60

DCOP

Çukury bejermek üçin amatly metil etil keton peroksid jeli

8.0

30

60

Gaplamak

Gaplamak

Ses

Arassa agram

Maslahat

Barreled

5L

5KG

4x5KG, Karton

Barreled

20L

15-20KG

Packeteke paket formasy paletde daşalyp bilner

Barreled

25L

20-25KG

Packeteke paket formasy paletde daşalyp bilner

dürli gaplamalary hödürleýäris, ýöriteleşdirilen gaplamalar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, adaty gaplama aşakdaky tablisa serediň

2512 (3)
2512 (1)
2512 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň