Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Uglerod süýümli plastinka 3k 8mm Işledilen 2mm

gysga düşündiriş:

Uglerod süýüm sahypasy: Uglerod süýümli list, köp gatlakly uglerod süýümli mata gurluşynyň kyn meselelerini netijeli çözüp bilýän uglerod süýüm tagtasyny emele getirmek üçin şol bir ugurda düzülen uglerod süýümlerine aralaşmak we gatylaşdyrmak üçin rezin ulanýan uglerod süýümli tagta we gowy berkitme täsiri we amatly gurluşyk bilen uly in engineeringenerçilik göwrümi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• Uglerod süýümi örtüginiň ýokary dartyş güýji, poslama garşylygy, şok garşylygy, täsir garşylygy we beýleki gowy häsiýetleri bar
• strengthokary güýçli we ýokary netijelilik
• Weighteňil agram we oňat çeýeligi
• Gurluşyk amatly we gurluşyk hilini kepillendirmek aňsat
• Gowy çydamlylyk we poslama garşylyk

GÖRNÜŞ

• Beton şöhleleri egmek we gyrkmak üçin berkitmek, beton pollar, köpri plitalary, beton üçin berkitme, kerpiçden ýasalan diwarlar, gaýçy diwarlar, pürsler, üýşmeler we beýleki sütünler üçin berkitmeler, turbalar, tuneller, howuzlar, beton turbalar we ş.m. .
• Mundan başga-da, uçarlary kesip geçmek we howa arkaly surata düşürmek uçarlary ýaly köp rotorly UAV ýelkenlerini öndürmekde hem ulanylýar.

Uglerod süýümi sahypasynyň spesifikasiýasy

Parametr   Galyňlygy (mm) Ini (mm) * Uzynlygy (mm)
Model XC-038 0,5 400 * 500 500 * 500 500 * 600 600 * 1000 1000 * 1200
0.8
1.0
Faceüzü Mat 1.2
1.5
Dokma 3K (ýa-da 1k, 1.5K, 6k) 2.0
2.5
Nusga Twill 3.0
3.5
Reňk Gara (ýa-da adaty) 4.0
5.0
Düzüň 3K + Orta UD + 3K 6.0
8.0
Agram 200g / sqm -360g / kw 10.0
12.0

Gaplamak we saklamak

· Uglerod süýümli listi dürli giňlikde öndürilip bilner, her sahypa 100 mm diametri bolan laýyk karton turbalarynda ýaralanýar, soňra polietilen halta salynýar,
· Torbanyň girelgesini berkidiň we laýyk karton gutyda gaplaň. Müşderiniň islegine görä bu önüm diňe karton gaplamak ýa-da gaplamak bilen iberilip bilner,
· Palet gaplamada önümleri gorizontal görnüşde paletlere goýup, gaplaýyş gaýyşlary we gysgyçly film bilen berkidip bolýar.
· Ippingük daşamak: deňizde ýa-da howa arkaly
· Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň


  • Öňki:
  • Indiki: