sahypa_banner

önümleri

Uglerod süýümli mata 6k 3k

gysga düşündiriş:

Uglerod süýümli mata: Uglerod süýümli mata gurluş agzalarynyň dartylmagy, gyrkylmagy we seýsmiki güýçlendirilmegi üçin ulanylýar.Bu material uglerod süýümi birleşýän material bolmak üçin goldaýan emdiriji ýelim bilen bilelikde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• Kompaniýamyzyň uglerod süýümi mata, açyk we tekiz, ýokary gönümel, deprek ýok, çalt çümdürilýän we gurluşykda wagt we güýji tygşytlaýan import edilýän uglerod simini kabul edýär.
• Dürli egrilen ýüzleri we ýörite görnüşli bölekleri berkitmek üçin amatly kiçijik galyňlyk, kesişmek we üstaşyr aňsat.
• Uglerod süýümi ýokary dartyş güýjüne, kislota we aşgar garşylygyna we poslama garşylygy bar.
• Zäherli we gaharlandyryjy ys ýok, gurluşyk henizem ýaşaýyş jaýynda edilip bilner.
• Lighteňil agram, aýratyn agyrlyk poladyň 23% -ini düzýär, esasan komponentiň agramyny artdyrmaýar we komponentiň bölüm ölçegini üýtgetmeýär.

GÖRNÜŞ

• Uçaryň esasy, guýrugy we göwresi;awtoulag hereketlendirijileri, sinhronizatorlar, kapotlar, bamperler, bezeg bölekleri we ş.m .;welosiped çarçuwalary, tigirler, kranlar;raketalar, kümüş gaplar;gaýyklar, gar tagtalary;dürli modeller, kaskalar we gurluşyk armaturlary Güýçlendirmek, sagatlar, ruçkalar, goşlar. Ulag: awtoulaglar, awtobuslar, tankerler, tanklar, suwuk gaz silindrleri.

222 (2)

Uglerod mata spesifikasiýasy

Görnüşi Güýçli ýüplük Dokma Süýüm sanlary (Wmm) Agramy (g / m2) Galyňlygy (mm) Ini (sm)
Warüplük ýüplük Weft Yamam Warp gutarýar Dokma saýlamalary
SAD-1K-P 1K 1K (Düz) 9 9 120 0.16 100
SAD-1K-X 1K 1K (Twill) 9 9 120 0.16 100
SAD-1K-P 1K 1K (Düz) 10.5 10.5 140 0.17 100
SAD-1K-X 1K 1K (Twill) 10.5 10.5 140 0.17 100
SAD-3K-P 3K 3K (Düz) 5 5 200 0.30 100
SAD-3K-X 3K 3K (Twill) 5 5 200 0.30 100
SAD-3K-P 3K 3K (Düz) 6 6 240 0.32 100
SAD-3K-X 3K 3K (Twill) 6 6 240 0.32 100
SAD-3K-P 3K 3K (Düz) 7 7 280 0.34 100
SAD-3K-X 3K 3K (Twill) 7 7 280 0.34 100
SAD-6K-P 6K 6K (Düz) 4 4 320 0.38 100
SAD-6K-X 6K 6K (Twill) 4 4 320 0.38 100
SAD-6K-P 6K 6K (Düz) 5 5 400 0.42 100
SAD-6K-X 6K 6K (Twill) 5 5 400 0.42 100
SAD-12K-P 12K 12K (Düz) 2.5 2.5 400 0.46 100
SAD-12K-X 12K 12K Düz) 3 3 480 0.52 100
SAD-12K-P 12K 12K (Twill) 3 3 480 0.52 100
SAD-12K-X 12K 12K (TwiH) 4 4 640 0.64 100

Gaplamak we saklamak

· Uglerod süýümli mata dürli giňlikde öndürilip bilner, her rulon içerki diametri 100mm bolan karton turbalarynda ýaralanýar, soňra polietilen halta salynýar,
· Torbanyň girelgesini berkidiň we degişli karton gutyda gaplaň. Müşderiniň islegine görä bu önüm diňe karton gaplamak ýa-da gaplamak bilen iberilip bilner,
· Palet gaplamada önümleri gorizontal görnüşde paletlere goýup, gaplaýyş gaýyşlary we gysgyçly film bilen berkidip bolýar.
· Ippingük daşamak: deňizde ýa-da howa arkaly
· Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň