Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Süýümli aýna üstü Mat E-aýna

gysga düşündiriş:

Süýümli aýna ýerüsti fiber Süýümli aýna üstündäki matanyň täsin önümçilik prosesi, ýerüsti süýümiň tekizligi, birmeňzeş dispersiýasy, gowy el duýgusy we güýçli howa geçirijiligi aýratynlyklaryny kesgitleýär.
Materüsti matanyň çalt rezin infiltrasiýasynyň aýratynlyklary bar.Materüsti mat süýümli aýna berkidilen plastmassa önümlerinde ulanylýar we howanyň oňat geçirijiligi rezine çalt girmäge mümkinçilik berýär, köpürjikleri we ak tegmilleri doly ýok edýär we oňat galyplygy islendik çylşyrymly görnüşe laýyk gelýär., Mata matasyny örtüp biler, üstüň gutarmagyny we syzmagyna garşy öndürijiligini gowulandyryp biler, şol bir wagtyň özünde interlaminar gyrkymyň güýjüni we ýeriň çişligini ýokarlandyryp biler, önümiň poslama garşylygyny we howa garşylygyny ýokarlandyryp, ýokary hilli önüm öndürmek üçin zerurlykdyr FRP galyplary we önümleri.Önüm FRP el bilen ýasalan galyplar, egrem-bugram galyplar, pultruziýa profilleri, üznüksiz tekiz plitalar, wakuum adsorbsion galyplary we beýleki amallar üçin amatlydyr.

MOQ: 10 tonna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• Umumy süýümli aýna mat
• temperatureokary temperatura garşylyk we poslama garşy garşylyk
• Gowy işleýşi bilen ýokary dartyş güýji
• Gowy baglanyşyk berkligi

Biziňkisüýümli aýnas birnäçe görnüşde bolýar: süýümli aýna üstündäki matalar,süýümli aýna dogralan ýüplüklerwe üznüksizsüýümli aýnas.Dogralan ýüplük emulsiýa weporoşok aýna süýümli matalar.

GÖRNÜŞ

• Has uly R burçly uly göwrümli FRP önümleri: gämi gurluşygy, suw diňi, ammarlar
• paneller, baklar, gaýyklar, turbalar, sowadyjy diňler, awtoulag içerki potolok, sanitariýa enjamlarynyň doly toplumy we ş.m.

Süýümli aýna üstü mat

Hil görkezijisi

Synag elementi

Kriteriýa

Bölüm

Standart

Synag netijesi

Netije

Combangyjy maddanyň mazmuny

ISO 1887

%

8

6.9

Standart derejä çenli

Suwuň düzümi

ISO 3344

%

≤0.5

0.2

Standart derejä çenli

Bir meýdanyň massasy

ISO 3374

s

± 5

5

Standart derejä çenli

Egilme güýji

G / T 17470

MPa

Standart ≧ 123

Çygly ≧ 103

Synag ýagdaýy

Daşky gurşaw temperaturasy

23

Daşky gurşaw çyglylygy (%)57

GURAMA

• Gowy birmeňzeş galyňlyk, ýumşaklyk we gatylyk
• Rezin bilen oňat utgaşyk, doly çygly
• Çybynlarda çalt we yzygiderli çyglylyk tizligi we oňat öndürijilik
• Gowy mehaniki häsiýetler, aňsat kesmek
• Gowy örtük galyplary, çylşyrymly şekilleri modellemek üçin amatly

Fiberglas aýlanyşynyň köp görnüşi bar:paneli aýlamak,aýlawy pürkmeli,SMC gezelenç,göni hereket etmek,c aýna aýlanmakwe kesmek üçin süýümli aýna aýlanýar.

Gaplamak we saklamak

· Bir rulon bir polibagda gaplandy, soň bir kagyz kartonda gaplandy, soňra palet gaplandy.33 kg / roll adaty bir rulonly sap agramdyr.
· Ippingük daşamak: deňizde ýa-da howa arkaly
· Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň


  • Öňki:
  • Indiki: