Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Polipropilen PP granulalary material plastmassa üpjün ediji

gysga düşündiriş:

Polipropilenpropileniň goşmaça polimerizasiýasy arkaly alnan polimerdir.Aç-açan we açyk görnüşli ak mumdan ýasalan material.Himiki formula (C3H6) n, dykyzlygy 0.89 ~ 0.91g / cm3, ýangyjy, ereýän nokady 189 ° C we takmynan 155 ° C ýumşady.Işleýän temperatura diapazony -30 ~ 140 ° C.Kislota, aşgar, duz ergini we 80 ° C-den pes dürli organiki erginler bilen poslama garşydyr we ýokary temperaturada we okislenmede dargap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


INDEX

Derňew taslamasy

Hil görkezijisi

Synagyň netijeleri

Standart

Gara bölejikler, kompýuterler / kg

≤0

0

SH / T1541-2006

Reňk bölejikleri, kompýuterler / kg

≤5

0

SH / T1541-2006

Uly we ownuk däneler, s / kg

≤100

0

SH / T1541-2006

sary görkeziji, ýok

≤2.0

-1.4

HG / T3862-2006

Eritme görkezijisi, g / 10min

55 ~ 65

60.68

CB / T3682

Kül,%

≤0.04

0.0172

GB / T9345.1-2008

Dartyş hasyllylygy, MPa

≥20

26.6

GB / T1040.2-2006

Fleksural modul, MPa

≥800

974.00

GB / T9341-2008

Çarpy täsirli täsir güýji, kJ / m²

≥2

4.06

GB / T1043.1-2008

Duman,%

Ölçeg

10.60

GB / T2410-2008

PP 25

Polipropilen modifikasiýa :

1.PP himiki üýtgemegi

(1) Kopolimerizasiýa modifikasiýasy

(2) Grafany üýtgetmek

(3) Özara baglanyşyk

2. PP fiziki üýtgemegi

(1) Üýtgetme

(2) Garyşyk üýtgetme

(3) Giňeldilen üýtgetme

3. Aç-açan üýtgetmek

PP 25

Arza

Polipropilen egin-eşik, ýorgan we beýleki süýüm önümleri, lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar, welosipedler, bölekler, transport turbageçirijileri, himiki gaplar we ş.m. önümçiliginde giňden ulanylýar, şeýle hem azyk we neşe gaplamalarynda ulanylýar.

GURAMA

PP diýip gysgaldylan polipropilen reňksiz, yssyz, zäherli däl, aç-açan gaty madda.

(1) Polipropilen ajaýyp öndürijiligi bolan termoplastiki sintetiki rezin bolup, reňksiz we açyk termoplastiki ýeňil umumy maksatly plastmassa.Himiki garşylyk, ýylylyga garşylyk, elektrik izolýasiýasy, ýokary güýçli mehaniki häsiýetleri we ýokary aşaga çydamly gaýtadan işleýiş aýratynlyklary we ş.m. bar, bu döredilen gününden bäri maşynlarda, awtoulaglarda, elektron enjamlarynda, gurluşykda, dokma önümlerinde, gaplamakda polipropilen çalt ulanylýar.Oba hojalygy, tokaý hojalygy, balykçylyk we azyk senagaty ýaly köp ugurlarda giňden ösdürilip, ulanyldy.

(2) Plastikilygy sebäpli polipropilen materiallar kem-kemden agaç önümlerini çalyşýar we ýokary güýç, berklik we ýokary aşaga garşylyk metallaryň mehaniki funksiýalaryny kem-kemden çalşýar.Mundan başga-da, polipropilen gowy ekmek we birleşdirmek funksiýalaryna eýedir we beton, dokma, gaplamak we oba hojalygy, tokaý hojalygy we balykçylyk pudagynda ägirt uly ulanyş meýdanyna eýedir.

MÜMKINÇILIK

Polipropileniň ajaýyp aýratynlyklary bar:

1. Otnositel dykyzlygy az, diňe 0.89-0.91, bu plastmassanyň iň ýeňil görnüşlerinden biridir.

2. Gowy mehaniki häsiýetler, täsir garşylygyndan başga-da, beýleki mehaniki häsiýetler polietilenden has gowy, galyplaýyş öndürijiligi.

3. heatokary ýylylyga garşylyk bilen, üznüksiz ulanmagyň temperaturasy 110-120 can ýetip biler.

4. Gowy himiki häsiýetler, suwuň siňdirilmegi ýok, himiki maddalaryň köpüsi bilen reaksiýa ýok.

5. Zäherli däl arassa dokma.

6. Gowy elektrik izolýasiýasy.

7. Polipropilen önümleriniň aýdyňlygy ýokary dykyzlykly polietilen önümlerinden has gowudyr.

B synp PP 2
B synp PP 3

Gaplamak we saklamak

Müşderiniň isleglerine görä 50 / deprek, 25kg / deprek ýa-da özleşdirilen.

Bulardan başga-da, meşhur önümlerimizsüýümli aýna aýlanmak, süýümli aýna matalar, wegalyndy goýberýän mum.Gerek bolsa e-poçta iberiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Harytkategoriýalary