Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Süýümli aýna mata kremnis gel, oda çydamly mata silikon örtükli

gysga düşündiriş:

Süýümli aýna eşigi: Fiberglas eşigi ýokary temperaturaly, poslama garşy, silikon kauçuk bilen kalendarlaşdyrylan ýa-da emdirilen ýokary güýçli aýna süýümli mata.Täze ýokary öndürijilikli, köp maksatly birleşdirilen material önümidir.Şeýle hem öndürýärissüýümli aýna dokalan aýlaw, süýümli aýna aýlanmak, süýümli aýnawesüýümli aýna mesh.

MOQ: 10 tonna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• Pes temperatura -101 high ýokary temperatura 315 between arasynda ulanylýar.
• Ozona, kisloroda, ýagtylyga we howanyň garramagyna çydamly we meýdan ulanylyşynda ajaýyp howa garşylygy bar.Ömri 10 ýyla ýetip biler.
• izolýasiýa ýokary öndürijiligi, dielektrik hemişelik 3-3.2, we 20-50KV / MM naprýa .eniýe naprýa .eniýesi bar.

Fiberglas aýlanyşynyň köp görnüşi bar:paneli aýlamak,aýlawy pürkmeli,SMC gezelenç,göni hereket etmek,c aýna aýlanmakwe kesmek üçin süýümli aýna aýlanýar.

GÖRNÜŞ

• Klapanlar, flanesler, nasoslar, gurallar we doňmakdan goramak üçin aýrylýan ýorganlar.
• Bu önüm çeýe kanal programmalary üçin esasy material hökmünde ulanmak üçin niýetlenendir we ses berkidiji ýorganlar we beýleki köp sanly programmalar üçin ýüzbe-ýüz material hökmünde ulanylyp bilner.
• Aýyrylýan izolýasiýa panelleri, flanes örtükleri, kebşirleýiş perdeleri, howpsuzlyk eşikleri, enjam örtükleri, giňelme bogunlary.
• Aýyrylýan izolýasiýa ýorganlary, giňelýän bogunlar, kebşirleýiş perdeleri, enjam örtükleri, flanes örtükleri, howpsuzlyk eşikleri.Bu önüm ýokary temperatura (500 ° F) aýrylyp bilinýän ýorganlar we gaty ýumşak we çeýe matanyň islenýän ýa-da zerur bolan flanes we klapan örtükleri üçin ýörite döredildi.
• Ot perdesi hökmünde ulanylyp bilner.

Elektron aýna süýümli aýna eşigi

NOOK. ÖNÜMLER NOMERI Agram PIKIR TEMPERATURA DURNUKLY UV garşylygy Esasy FABRIK we DÖWÜR ReňkWEÖrtük
1 FCF-1650 561 g / m² ± 10% 0.381 mm ± 10% -101 ° C-den 315 ° C. 1000 sagat;dartyşda üýtgeşiklik ýok Fiberglas / Satin dokamak Çal
2 3478-VS-2 183 g / m² ± 10% 0.127 mm ± .025 mm

/

/

/

Kümüş
3 3259-2-SS 595 g / m² ± 10% 0,457 mm ± .025 mm -67 ° F (-55 ° C) 1000 sagatdan soň heklemek, barlamak, güllemek, döwmek, döwmek ýa-da güýç güýjüni üýtgetmek ýok Fiberglas / Satin dokamak Kümüş silikon
4 3201-2-SS 510 g / m² ± 10% 0.356 mm ± .025 mm -55 ° C-den 260 ° C.

/

Fiberglas / Satin dokamak Kümüş silikon kauçuk
5 3101-2-SS 578 g / m² ± 10% 0.381 mm ± .025 mm -65 ° C-den 260 ° C. 1000 sagat;dartyşda üýtgeşiklik ýok Fiberglas / Satin dokamak Kümüş silikon

Gaplamak we saklamak

· Her böleksüýümli aýna ýangyn mataaýratynlykda gaplanýar we spesifikasiýasy bir metr * bir metr.
· Palet gaplamada önümleri gorizontal görnüşde paletlere goýup, gaplaýyş gaýyşlary we gysgyç plyonkasy bilen berkidip bolýar.
· Ippingük daşamak: deňizde ýa-da howa arkaly.
· Eltip bermegiň jikme-jigi: öňünden töleg alandan 15-20 gün soň.


  • Öňki:
  • Indiki: